Suudi Vatandaşlar Türkiye’de Sağlıklarına Kavuşuyor

Suudi Arabistan Vatandaşları Türkiye’de Sağlıklarına Kavuşuyor

Dünyadaki ekonomik resesyona rağmen, 2015 yılında  medikal turizm için Türkiye’yi seçen Körfez ülkelerinin sayısında %16.45 oranında artış kaydediliyor. Tüm dünyada en çok artış Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar gibi Arap turistlerden geliyor. Türk turizm otoriteleri 2015 yılı için, Arap ülkeleri konusunda bir tanıtım ve promosyon kampanyası yürütürken amaç, Türkiye’yi bir sağlık ve medikal turizm destinasyonu haline getirmek. Türkiye, ileri sağlık bakımı servisleri ve ekonomik fiyatlar konularında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Açık kalp ameliyatları gibi kompleks medikal servisler de artık Türkiye’de yapılabiliyor.

Sağlığa En Çok Para Harcayan Ülke; Suudi Arabistan.

Dünyada medikal turizm için en çok para harcayan üçüncü ülke olan Suudi Arabistan’ın yıllık yurt dışı tedavi harcamaları 12 milyar doları geçiyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, 2015 yılında yurt dışında tedavi olması için 4.723 Suudi hastayı transfer ediyor.

Sağlık alanında verilen teşviklerle birlikte Türk sağlık turizmi son 4 yılda 3 kat artarak dünyada ilk 10 ülke arasında girmeyi başardı. Türkiye’ye 2008’de 74 bin yabancı hasta gelirken, bu rakam 2014’te 250 bine çıktı. Yabancılar özellikle göz, saç ekimi, estetik, ortopedi, bel-boyun fıtığı, jinekoloji ve ürolojik operasyonlar ile kulak-burun-boğaz gibi branşlarda tedavi olmak için Türkiye’de geliyorlar.

Sağlık Bakanlığı, 2015’te 500 bin yabancı hastadan 7 milyar dolar ve 2023’te 2 milyon yabancı hastadan 20 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Hükümetten Uzun Vadeli Planlar…

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın 2010-2023 yıllarını kapsayacak uzun vadeli bir planı var. Amaç, sağlık ve medikal turizmi koruyarak, ülkedeki  eşsiz doğal kaynaklardan faydalanmak. Hükümet, özellikle sağlık ve medikal turizm alanında daha fazla Arap ve Türk Cumhuriyetleri’ndeki  turistlerini kendisine çekmek istiyor. Bu ülkelerin kültürel ve coğrafik anlamlardaki yakınlığı, bu ülkelerdeki kişilerin islami bir kültürü tercih edeceği yönünde. Tercih edilen şehirler özellikle İstanbul, Yalova, Bursa, Bodrum ve Antalya.

Ülkemizde; Sağlıkta Dönüşüm Programına paralel olarak sağlık turizmi hızla gelişmeye başladı. Bugün özel ve kamu hastanelerimizde, batıyla rekabet edebilecek seviyede kaliteli sağlık hizmeti sunulmakta. Birçok hastanemiz yüksek teknoloji ve nitelikli insan gücüyle hizmet vermekte. Ülkemizde özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Kocaeli ve Adana gibi illerimizdeki sağlık kurumlarımız yurtdışından çok sayıda yabancı hasta kabul etmekte ve tedavilerini yapmakta. Bugün 50’e yakın sağlık kuruluşu, uluslararası akreditasyona sahip. Ülkemizde her yıl 150.000’i aşkın yabancı hasta, kamu hastanelerimizde tedavi olmakta. Sağlık Bakanlığının başlattığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na paralel olarak kaliteli, uzmanlaşmış, hızlı ve ekonomik sağlık hizmetleri sınırları aşmış farklı ülkelerdeki doktor ve hastaların dikkatini çeker hale gelmiştir.

Medikal turizmde özel sağlık sektörü lokomotif bir rol almakta. Medikal turizm hizmetlerinin % 91’ini özel sağlık sektörü, %9 oranında kamu hastaneleri sunmaktadır. Özellikle Acil Sağlık Hizmeti sunumu ve Turistin Sağlığı Kapsamında, özel sektörün olmadığı bölgelerde ve süreçlerde kamu hastaneleri çok önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra Sağlık Kampüsleri’nin faaliyete geçmesiyle birlikte özellikle Ankara ve İstanbul’da birçok yabancı hasta başvurusu kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca yabancı hastalara sunulan sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerden % 50 vergi indirimi yasallaşmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı Avantajları

Dünyada büyük bir potansiyele sahip olan medikal turizmin gelişimini ortaya koyan bu çalışma Türkiye’deki sağlık turizminin stratejik politikalarını oluşturmakta çok faydalı olacaktır. Sağlık turizminin alt dalı olarak da değerlendirilen “medikal turizm” veya tıp turizminin dünyadaki potansiyeline ve gelişme sürecine bakıldığında, ilerleyen yıllarda önemli düzeyde küresel bir rekabet ortamının olacağı düşünülmektedir. Kamu hastanelerinin yabancı uyruklu hastalara sağlık hizmeti vermesi uzun vadede özel hastanelere özellikle sağlık turizminin tanıtımı açısından da olumlu yönde etki edecektir.

Ülkemizde her yıl 150.000’i aşkın yabancı uyruklu hasta, kamu hastanelerimizde tedavi olmaktadır. Ülkemize gelen yabancı uyruklu hastalar daha çok Kardiyovasküler Cerrahi, Onkoloji, Beyin Cerrahi, Ortopedi, Plastik ve Estetik Cerrahisi, Göz ve Diş Tedavileri branşlarını tercih etmektedirler. Batı ülkelerinde hasta bekleme süresinin çok uzun olması, sağlık hizmetlerinin pahalı ve sigorta kapsamlarının daralmaya başlaması bu alanda Türkiye’yi cazip ve avantajlı konuma taşımıştır. Afrika ve doğudaki komşu ülkelerimizin birçoğunda kaliteli sağlık hizmeti, yetişmiş insan kaynağı ve ileri teknoloji yok denecek kadar azdır. Bu sebeplerle ülkemize sözünü ettiğimiz yakın coğrafyadan birçok hasta tedavi amaçlı olarak gelmektedir.

Sağlık turizmi, Türkiye’nin ihraçta konu alanları arasında özel ve ayrıcalıklı bir yere sahip olan sektörlerin başında gelmektedir. Ülke ekonomisine sağlayacağı yüksek katkı ve bunun uzun vadede sürdürülebilme potansiyeli nedeniyle sağlık turizmi stratejik öneme sahip bir sektör niteliğindedir. London School of Economics and Politics tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, önümüzdeki on yılda sağlık hizmetlerinin gelişmiş ülkelerin toplam gayri safi milli hâsılaları içerisinde alacağı payın % 7-10 arasında değişeceği tahmin edilmektedir. Bu, her on harcama veya gelirin onda birinin sağlık ile ilgili olacağı anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile sağlık hizmeti gelecekte en çok talep edilen veya tüketilen hizmet kalemlerinin başında yer alacaktır. Şüphe yok ki, bu hizmetin önemli bir kısmı ulusal sınırların dışında, sağlık turizmi olarak gerçekleşecektir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı %50 Bireysel Destek Kapsamındaki Fuar

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen tek uluslararası medikal ruizmi fuarı olan Saudi Medical Tourism, yerel organizetör Asas Exhibitions&Conferences tarafından düzenlenmekte ve Arı Fuarcılık tarafından Türkiye satışı yapılmaktadır.

11-13 Ocak 2016 tarihleri arasında Burj Rafal Hotel Kempinski’de 2. kez düzenlenecek olan Saudi Medical Tourism Fuarı’nda Türkiye için en iyi yerler şimdiden ayrılmış durumda. Sağlık turizmi alanında ülkenin en büyük fuarı olan bu fuar sağlık turizmi harcaması her yıl yükselen bir pazarın merkezinde yapılmakta.

2.750m²’lik katılım alanında 30 ülkeden 80 katılımcıyı, 10.000 yerel ve uluslararası profesyonel ziyaretçiyle buluşturmayı hedefleyen fuarın katılımcı profilini; hastane ve uzman tıp merkezleri, kaplıcalar ve tedavi merkezleri, hastaneler için ekipman ve tüketim ürünleri, sağlık bilgi ve iletişim teknolojileri, uluslararası ve yerel havayolları, tesis yönetimi, otel zincirleri ve uluslartarası sağlık merkezleri, cruiselar, sağlık yapı operatörleri, seyahat acenteleri, yerel ve uluslararası turizm, sağlık danışmanlık hizmetleri ve sigorta sektörü olan fuara, Türkkiye’den çok sayıda firmanın katılımı bekleniyor.

Potansiyel Pazar Suudi Arabistan’dan medikal turizmi için çok sayıda insanın gelip ziyaret edeceği Saudi Medical Tourism fuarı, Türk sağlık sektörü için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor!

Fuar hakkında ayrıntılı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın